Kártik 2023

MESIAC DAMODAR 29.10-27.11.2023

Tento mesiac sa považuje za najsvätejší a najslávnejši zo všetkých mesiacov. Kartik je špecificky veľmi drahý Krišnovi a je to mesiac plný rodičovskej náklonnosti, vatsalya rasa.

Kartik je mesiacom kedy sa obetujú Damodarovi ghí lampičky a taktiež rôzne vraty - sľuby. Oslavuje sa v ňom zábava v ktorej matka Jašóda uviazala Damodáru (Krišnu) k mažiaru a preto sa každý deň spoločne spieva aj Damodaraštakam-modlitba ktorá sa vzťahuje práve k tejto zábave.

Je to bhajan v ktorom sa milostivo modlíme aby nás Krišna upevnil v pozícii toho, že nechceme nič iné ako čistú lásku k nemu.

Slová tohto bhajanu v nás môžu prebudiť pochopenie toho, o čo v oddanej službe skutočne ide a o čom máme meditovať aby sme v sebe obnovili esenciu oddanosti.

V tomto mesiaci sa odporúča každodenné obetovanie ghí lampičiek. Pravidelné načúvanie z Bhagavatamu a dodržovanie vrát, to znamená individuálnych sľubov ktoré budeme celý mesiac nasledovať.

Niekto sľúbi to, že bude spievať každý deň viac kôl maha mantry, niekto, že bude čítať každý deň pár kapitol z Krišna knižky alebo spievať určité bhajany.

Všetky tieto sľužby veľmi tešia Krišnu a práve cez tento mesiac je Krišna veľkoryso milostivý voči každému kto k nemu s oddanosťou pristúpi.

Každý môže využiť tento mesiac aby upevnil svoje puto ku Krišnovi a rozvinul hlbšie pochopenie významu oddanosti.

Tento mesiac je výzvou aby každý z nás myslel viac na Krišnu a snažil sa ho potešiť niečim naviac. Niečim, čo bežne nerobíme.

Každý deň sa tohto kartiku môžete zúčastniť tak ,že navštívite chrám (pondelok až sobota-od 19:00 alebo nedela od 16:00) alebo aj u vás doma tak, že budete spievať Damodaraštaku a obetovať ghí lampičku denne obrázku Pána Damodara.

Hare Krišna