Nityananda Trayodasi

Milí oddaní a priatelia,

 dňa 22.2.2024 (štvrtok) spoločne oslávime zjavenie Pána Nityánandu Prabhua, dôverného spoločníka Pána Čaitanyu.

 Pán Nityánanda bol tým, ktorý všetkým bez rozdielu rozdával sväté meno, chodil po domovoch ľudí, klopal im na dvere a prosil ich, aby spievali sväté mená Krišnu. Niekedy bol v dome ľudí vítaný, inokedy bol vyhnaný. Bez zábran a bez ohľadu na kastu či postavenie človeka, každý mal možnosť zapojiť sa do Sankírtanu - spoločného ospevovania svätého mena Pána Krišnu a tak zakúsiť extázu duchovného života. 

Pán Nityánanda otvoril tržisko, na ktorom predával sväté meno Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare, Hare Ráma Hare Ráma, Ráma Ráma Hare Hare a predával ho iba za cenu viery človeka. Ak si chcete kúpiť sväté meno, je potrebné prísť do spoločnosti tejto veľkej duše Pána Nityánandu. Pán Nityánanda je majiteľ tržiska a predáva sväté meno po tom čo s oddaným vyjednáva, zoberie si iba vašu vieru a dá Vám najväčšiu extázu. Ak Pán Nityánanda vidí čo i len raz slzu v oku oddaného keď spieva meno Gaura, dá takému človeku všetko čisté poznanie o Krišnovi. Bhaktivinod volá: " Okrem lotosových nôh Pána Nityánandu nejestvuje žiadné iné útočisko"

Príspevok za festival je 15eur

Je možné sponzorovať celý festival sumou 700 eur, alebo jednotlivo:

-šaty-200 eur

-feast 300 eur

-kvety a abhisek 200 eur

 

Program:

04:30 mangala arati

07:30 vítanie Božstiev

08:00 lekcia

11:00-12:00 Harinám v Prešove

13:00 kírtany a bhajany

14:15 abhisek Božstiev Šrí Šrí Nitai Gaura Čandra

15:00-16:00 Nityananda kathá

16:00 Prasádam feast

19:00 Sandhya árati

viac info na tč: 0911 717 804

Tešíme sa na Vás