Goura Purnima 2024

namo mahā-vadānyāya
kṛṣṇa-prema-pradāya te
kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-
nāmne gaura-tviṣe namaḥ

Ó najštedrejšia inkarnácia! Si samotný Kṛṣṇa, ktorý sa zjavil ako Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu. Prijal si zlatú farbu Śrīmatī Rādhārāṇī a všade rozdávaš čistú lásku ku Kṛṣṇovi. S úctou sa Ti klaniame.“

 

Milí oddaní a priatelia Krišnu,

Srdečne Vás pozývame na festival Gaura Purnima - Ďeň zjavenia Šrí Čaitanya Mahaprabhua. Príďte sa s nami ponoriť do kírtanu svatého mena a uctiť tak túto veľkú udalosť -zjavenie zlatého avatára Krišnu, ktorý otvoril cestu do duchovného sveta pre všetkých a vo všetkých kútoch sveta.

Spievanie Hare Krišna mantry, kathá o Pánovi Čaitanyovi, abhishek a samozrejme výborná a chutná hostina, na to všetko sa s Vami tešíme 24.3.2024 v nedeľu od samého rána.

  Festival zorganizujeme tentokrát tak, že budeme na všetkých programoch všetci spolu.Budeme spolu na árati,jape a kírtane,načúvať Goura kathá,pôjdeme všetci do kuchine pripravi pekný ofering bhogy,budeme spolu na abhišeku a na lahodnom prasádam.

  Takto sa pokúsime vytvoriť čo najkrajšiu atmosféru, aby sa naše srdcia očistili. Šrí Šrí Nitai Goura Čandra potom môžu do takýchto očistených sŕdc vstúpiť a ostať tam navždy.....

Program.:

4:30 Mangala árati

7:30 Vítanie Božstiev

8:00 Gauranga kathá 1 - Šrímad Bhágavatam(Valmiki Prabhu)

11:00 Gauranga kathá 2 - Pán Gouranga-Najmilostivejšia Inkarnácia(Mahasankaršan Prabhu)

13:00-16:00 spoločné varenie pre Gooooooourangu :) 

16:00 Abhišek

17:00 Gauranga kathá 3 - Caitanya Bhágavata(Murári Prabhu)

18:00 Sandhya árati

19:00 prasadam feast

Príspevok za festival je 20 eur

Príspevok za ubytovanie /osoba,noc je 10 eur

Môžete doniesť dary ako napr. kvety , ovocie, med, zeleninu...

Tešíme sa na Vás.